Pierwsza pomoc  “na wesoło i na serio” to naszym zdaniem najlepszy sposób na przyswojenie sobie zasad postępowania .

Od początku działalności  przeszkoliliśmy ok. 1000 osób.
Zaufaniem obdarzyły nas między innymi  : Straż Miejska Bogatynia ,  Straż Miejska Zgorzelec , Dolnośląska Spółka Gazownictwa , Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Auto-Centrum Rakoczy oraz wielu innych. 

W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia z zakresu:
– prawnego obowiązku udzielania pierwszej pomocy,

– bezpieczeństwa osoby udzielającej pomocy,
– bezpieczeństwa miejsca zdarzenia,
– postępowania z osobą nieprzytomną,
– postępowania w zadławieniach,
– resuscytacji krążeniowo – oddechowej,
– postępowania w przypadku urazów
  (urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha i kończyn),
– nieurazowych stanów zagrożenia życia
  (ból w klatce piersiowej, atak drgawek, napad duszności).

Blok ćwiczeniowy obejmuje:
– resuscytację krążeniowo – oddechową wg wytycznych Europejskiej

  Rady Resuscytacji 
– postępowanie w zadławieniach,
– pozycję boczną bezpieczną,
– stosowanie środków opatrunkowych
  w urazach i zranieniach.

Firma Iza Med to nie tylko specjaliści z dziedziny usług medycznych,
ale również specjaliści z dziedziny BHP i PPOŻ .

Dlatego zapraszamy Państwa do skorzystania z  usług takich jak :
  .  Kompleksowa obsługa firm z zakresu bhp i ppoż
  .  Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp
  .  Szkolenia pracowników na wypadek powstania pożaru 
  .  Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
  .  Sporządzanie instrukcji bhp dla obiektów
  .  Ocena ryzyka zawodowego 
  .  Postępowanie powypadkowe

certyfikat